Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Van Helden Relatiegeschenken BV.

Ondanks het feit dat Van Helden Relatiegeschenken BV de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op de website, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Van Helden Relatiegeschenken BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Van Helden Relatiegeschenken BV opgenomen informatie en tarieven.

De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie en alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Van Helden Relatiegeschenken BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Van Helden Relatiegeschenken BV niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Onze website bevat links naar andere sites die niet door Van Helden Relatiegeschenken BV worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Van Helden Relatiegeschenken BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Van Helden Relatiegeschenken BV worden onderhouden wordt afgewezen.

Levering van onze relatiegeschenken geschiedt alleen onder onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden via onze contactpagina zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.