Ons MVO-beleid
Samen verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): dat nemen we bij Van Helden uiterst serieus. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen organisatie. We doen er alles aan om in de hele keten en in al onze processen duurzaam en verantwoord te ondernemen.

Onze drijfveer daarbij is onze Corporatie Social Responsibility. Oftewel: de verantwoordelijkheid die we als organisatie voelen voor de kwaliteit van de samenleving waarin we samen leven en samen werken. Die drijfveer zorgt er 'als vanzelf' voor dat we hoge eisen stellen aan onze sociale en ecologische footprint.
 

"Wij stellen hoge eisen aan de
sociale én ecologische footprint.
"

 

Onze productkwaliteit
Veilig en verantwoord

De wet- en regelgeving rond de veiligheid en samenstelling van producten nemen we meer dan serieus. Daarom maken we ook echt een punt van certificeringen. Daarmee weten we immers zeker dat onze producten voldoen aan de richtlijnen.

We laten élk product uitgebreid testen om ervoor te zorgen dat het de vereiste certificaten krijgt. Daarbij volgen we nauwkeurig de richtlijnen van onder meer RoHS (Restriction of Hazardous Substances) en de WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Relatiegeschenken voor kinderen worden getoest aan de eisen van de Speelgoedrichtlijn 2009/48/EC. Zo zorgen we voor optimale veiligheid en zo min mogelijk milieubelasting.

 

Onze trots
Een duurzame collectie

Bij Van Helden kun je kiezen uit een groot assortiment van duurzame artikelen. Met onze eigen import en premium merken hebben we je altijd iets onderscheidends te bieden. En zoek je maatwerk? Dan komt dat goed uit, want samenwerken is onze tweede natuur. 

Onze duurzame artikelen zijn bijvoorbeeld gemaakt van gerecyclede materialen. Of ze helpen om uw footprint te verkleinen, bijvoorbeeld doordat ze op zonne-energie werken. Of ontdek onze merkartikelen zoals Dopper en Correctbook die niet-duurzame 'single use' artikelen tegengaan. In alle gevallen gaat het om geschenken met een goed verhaal. Perfecte middelen om te laten zien dat je ook bewust en maatschappelijk verantwoord onderneemt. Eerlijk is eerlijk: daar zijn we supertrots op.

 
 

"De wet- en regelgeving rond de veiligheid en
samenstelling van producten nemen we meer dan serieus.
"


Ons principe
ISO 26000 is de norm

We hebben onze bedrijfsvoering ingericht volgens de internationale ISO 26000:2010 norm. We tonen hiermee aan dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat we daarbij horende acties daadwerkelijk uitvoeren. Zo dragen we ons steentje bij aan een betere wereld.

Kernthema's van ons MVO-beleid zijn:

  1. Mensenrechten. We stellen zeer strenge eisen aan onze leveranciers als het gaat om zaken als veilige werkomstandigheden, respect voor arbeidsrechten en gelijke kansen voor iedereen.
  2. Arbeidspraktijk. We hanteren goede arbeidsvoorwaarden en laten de functies toetsen door de AWVN. Ook zorgen we voor goede en veilige werkomstandigheden, goede pensioenvoorzieningen en opleidingen.
  3. Milieu. We zijn voortdurend op zoek naar milieuvriendelijke(re) manieren om ons werk te doen. Zo maken we gebruik van de 'groene oplossingen' van DHL, stimuleren we het gebruik van onze website (i.p.v. drukwerk) en heeft ons wagenpark energielabel A-B.
  4. Eerlijk zakendoen. We vinden transparantie erg belangrijk. Dat betekent: duidelijkheid over prijzen, geen verborgen voorwaarden, een ruimhartig recall-beleid, respect voor eigendoms- en auteursrechten van derden en een zeer streng anti-corruptiebeleid.
  5. Consumentenaangelegenheden. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de productveiligheid van onze artikelen. Daarom zijn alle producten van buiten de EU voorzien van een Europees (CE) certificaat dat de productveiligheid garandeert.
  6. Betrokkenheid bij de gemeenschap. We voelen ons zeer betrokken bij de lokale gemeenschap rond onze vestigingen. Dat laten we onder andere zien door een ruim en goed gestructureerd sponsorbeleid.

Ons netwerk
Focus op goede werkomstandigheden

Goede werkomstandigheden zijn voor ons een cruciaal vertrekpunt. Daarom zijn we als lid van de Foreign Trade Association (FTA) deelnemer aan het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Hierdoor wordt er met extra focus naar de producenten en fabrikanten van onze artikelen gekeken. 

Belangrijke kernthema's van de BSCI zijn:

  1. Goede relaties en begrip tussen alle betrokken partijen, inclusief NGO's, lokale overheden en arbeidsorganisaties. Daardoor worden fabrikanten geholpen, werkomstandheden verbeterd en maatschappelijke problemen zoals kinderarbeid aangepakt.
  2. Opleiding van fabrikanten en leveranciers. Regelmatig worden trainigen georganiseerd voor leden in Europa en in de Belangrijkste productielanden, zoals China, India, Bangladesh en Turkije. Het doel is om de kennis te verhogen en eigenaarschap terug te leggen bij de participerende landen.
  3. Auditing van onze producten door een onafhankelijke partij. Daarbij worden dertien kernthema's onder de loep genomen, waaronder No Child Labour, Ethical Business Behavior en Decent Working Hours.

De internationale netwerkorganisatie BSCI (ongeveer 2.000 leden in 30 landen) zet zich dus in voor de verbetering van werkomstandigheden in de landen waar onze producten worden gemaakt. Met een gezamenlijke Code of Conduct bundelen we onze krachten en proberen we zo efficiënt mogelijk te handelen, in de gehele keten.

Wil je meer weten over ons MVO beleid? Neem dan contact met ons op. We vertellen je er graag alles over.

 

 Alles om te geven