In verband met aanhoudende drukte kunnen de vermelde levertijden tijdelijk oplopen. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. 

0
maandag t/m vrijdag 08:00 tot 17:00 uur
014 - 427 101

Lid van brancheorganisatie van promotionele producten (BAPP)

Uiteraard is Van Helden Relatiegeschenken al jaren lid van de brancheorganisatie van promotionele producten, het BAPP. Om dit kenbaar te maken is het keurmerk (logo van BAPP) te vinden onder de homepage van Vanhelden.be.

Wie is BAPP ?
De BAPP (Belgian Association of Promotional Products) werd in 2000 opgericht met als missie de professionalisering, verdediging en promotie professionele belangen van haar statutaire leden in het bijzonder. Een andere opdracht van deze beroepsfederatie is de aangesloten ondernemingen te  vertegenwoordigen en te verenigen, en dit op nationaal en internationaal niveau.

BAPP is aangesloten bij de EPPA (European Promotional Products Association), Europese vereniging die de nationale beroepsfederaties overkoepelt en die voor de uniformisering van de Europese regels in de sector ijvert. EPPA fungeert als een draaischijf die bij de Europese Commissie lobbiet en de belangen van haar leden behartigt. Naar de leden toe, informeert EPPA over de nieuwe Europese richtlijnen die de nationale wetgevingen beïnvloeden, zoals de WEEErichtlijn (Waste Electrical & Electronic Equipment) die het recycleren van electronische uitrustingen reglementeert en die de verschillende nationale wetten gelijkvormig maakt.

Professionalisme
BAPP telt vandaag bijna 100 leden. Deze voldoen aan tamelijk strenge selectiecriteria zodat ze het professionele imago van de sector van de objectgebonden reclame verstevigen. De belangrijkste toetredingsvoorwaarden zijn:
a. Hun hoofdactiviteit moet de commercialisatie van reclamevoorwerpen zijn
b. Het kandidaat-lid moet zijn beroep minstens drie jaar uitoefenen, te rekenen vanaf zijn inschrijving in het handelsregister
c. Het kandidaat-lid verbindt zich ertoe te voldoen aan de wettelijke verplichtingenaangaande de ecotaks.
d. Het lid respecteert de normen van de "Code of Practice" die zowel de klant als de leverancier beschermt. Het betreft hier een reeks commerciële richtlijnen met het oog op de oprichting van een kwaliteitslabelvoor de federatie.

Back to top